Makna sains dan teknologi

Sains dari saintis Latin (ilmu pengetahuan) adalah satu sistem yang memperoleh pengetahuan berdasarkan kaedah saintifik, serta pengetahuan pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sedemikian. Sains seperti yang ditakrifkan di sini kadang kala dinamakan sains tulen untuk membezakannya daripada sains gunaan, iaitu penerapan penyelidikan saintifik kepada keperluan manusia tertentu.

Teknologi adalah konsep yang luas yang berkaitan dengan penggunaan dan pengetahuan spesies alat dan kraf, dan bagaimana ia mempengaruhi keupayaan spesies untuk mengawal dan menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Dalam masyarakat manusia, ia adalah akibat sains dan kejuruteraan, walaupun beberapa kemajuan teknologi mendahului kedua-dua konsep tersebut.


Sains merujuk kepada sistem memperoleh pengetahuan. Sistem ini menggunakan pemerhatian dan eksperimen untuk menerangkan dan menjelaskan fenomena semula jadi. Istilah sains juga merujuk kepada badan pengetahuan yang teratur

Leave a Comment