Banjir Di Sulawesi Selatan


Banjir Di Sulawesi Selatan


Hari ini dibanjiri kerana empangan, semua pintu dibuka supaya ia membangkitkan semula air walaupun tanpa hujan. Ia membuka semua pintu supaya empangan tidak berlebihan.

Leave a Comment